GEBOORTEDATUM
GESLACHT
AKKOORD VOOR COMMUNICATIE VIA WHATSAPP? (ouders)
AKKOORD VOOR COMMUNICATIE VIA WHATSAPP? (junior)

GROEPSKEUZE

WOENSDAG:
ZATERDAG:
ZONDAG:

*Je kan hier zelf een suggestie in doen, maar de pro zorgt voor de definitieve groepsindeling. Deze wordt tijdig bevestigd. 

Na inschrijving ontvang je bevestiging en betalingsverzoek. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

AGB Koksijde, Koksijde Golf ter Hille, respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de interne werking van de dienstverlening. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan het directiecomité van AGB Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of mailt u naar golfsecretariaat@koksijde.be.
Meer informatie over de wet van de privacy kunt u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, commission@privacycommission.be.