Printvriendelijke versie

Beste golfer,

De laatste weken moesten we jammer genoeg herhaaldelijk vaststellen dat er op onze Langeleedcourse gestart wordt op hole 10.

Buiten de periode van de winterregels, gedurende dewelke we wekelijks wisselen van starthole (hole 1 of hole 10 - voor een optimale terreinbelasting), geldt voor de rest van het jaar de regel dat er enkel kan gestart worden op hole 1. STARTEN OP HOLE 10 IS NOOIT TOEGESTAAN! Ook niet bij het ochtendgloren! 

De greenkeeping begint 's morgens om 6 uur op hole 1 met dagelijks onderhoud en kan zo de golfers die starten bij de eerste toegestane teetime om 8 uur voor blijven met de werkzaamheden. In de loop van de dag starten op hole 10 is helemaal uit den boze aangezien je zo midden in het spel van andere golfers terecht komt en de voortgang van andere flights belemmert.

Bedankt om deze regel strikt te respecteren! Eveneens bedankt om de nodige aandacht te hebben voor het herstellen van gemaakte pitchmarks, divots en voor het rakelen van de bunkers na betreding.

 

Share
/