Printvriendelijke versie

Eindelijk is het zo ver... de lente is in het land! Naar jaarlijkse gewoonte worden de winterregels dan ook eind maart beëindigd. 

Dat wil zeggen dat vanaf zaterdag 1 april:

  • de winterbanden niet meer verplicht zijn
  • er naast de gele en rode tees, opnieuw ook witte en blauwe teeblokken liggen
  • buggies toegestaan zijn, mits een geldig medisch attest of mits >70 jaar

De grasafslag (grasstee) op de driving range is en blijft gesloten! Enkel in de niet-overdekte zone tussen het prolokaal en het clubhuis mag er afgeslagen worden op het gras mits gebruik van een tee en enkel met woods!

Mogen we nogmaals de nodige aandacht vragen voor basis-etiquette:

  • bunkers rakelen na elk contact (ook de oefenbunkers)
  • pitchmarks herstellen (bij voorkeur 1+1)
  • divots terugleggen
  • nooit met trolleys & buggies over de witte lijnen rijden

Op vrijdag 5 mei om 17 uur organiseren we een gezamenlijke DIVOT REPAIR SESSIE. We gaan in groep de baan op om zo alle divots te herstellen. Hierbij een warme oproep naar vrijwilligers die een handje willen komen helpen! Info & inschrijvingen via i-Golf.

We maken van de gelegenheid gebruik om ook de aandacht te vestigen op het verbod om driving range ballen te gebruiken op het terrein, de putting & chipping green en de oefenbunkers. Bij vaststelling van overtreding zal er vanaf heden een sanctie (één maand schorsing) worden toegepast. Jammer genoeg stellen we vast dat er te veel practiceballen buiten de driving range in omloop zijn en worden we genoodzaakt om dit te bestraffen.

Rest ons nog enkel om jullie heel veel golfplezier te wensen!

Share
/