Printvriendelijke versie
Mochten er in de komende weken dode knobbelzwanen ontdekt worden op Koksijde Golf ter Hille, gelieve dit onmiddellijk aan het golfsecretariaat te melden. Dit op vraag van het Instituut voor Natuurwetenschap naar aanleiding van het uitbreken van de vogelgriep.

Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus (MR) legt de ophokplicht op voor alle professionele pluimveehouders in heel België. Aanleiding is het opduiken van het vogelgriepvirus in onze buurlanden en elders in Europa. Het virus wordt verspreid door wilde vogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is op dit moment nog niet aangetroffen in ons land, maar de voorbije weken zijn in Hongarije, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië en ook in Nederland tientallen dode wilde watervogels gevonden. Die waren allen besmet met het H5N8-virus of een variant van het vogelgriepvirus.

Voornamelijk trekvogels, die tijdens de zomermaanden in Siberië verblijven, brengen het virus tijdens hun tocht naar het zuiden mee. Het virus is erg besmettelijk en kan door wilde vogels makkelijk overgezet worden op pluimvee. Omdat de trekroutes ook over België lopen, heeft minister Borsus, op advies van het Voedselagentschap en in overleg met de pluimveesector, beslist om vanaf vandaag de ophokplicht in te voeren.

Share
/