Printvriendelijke versie

De jeugdcommissie is bijzonder fier te mogen melden dat: Koksijde Golf ter Hille zich nu officieel een "kindvriendelijke club" mag noemen met het behalen van het VVG BIRDIE-label.

 

Het BIRDIE-label is een kwaliteitslabel gekoppeld aan vooropgestelde normen. VVG kent dit label toe aan clubs die voldoen aan bepaalde voorwaarden (= kwalitatieve eisen) gestaafd door een recreatief jeugdbeleidsplan.

Koksijde Golf ter Hille zet de laatste twee jaren fors in op de jeugd en er werden door de jeugdcommissie tal van inspanningen geleverd om de basis te leggen voor een sterke jeugdwerking. Hierin worden we ondersteund door de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) en het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds is een VVG-project in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Bloso met als doelstelling de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs te verhogen en verder professioneel uit te bouwen. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd. In dit project worden de clubs o.a. gestimuleerd tot het organiseren van of deelnemen aan acties waarmee ze punten kunnen verdienen die kunnen omgezet worden in subsidies. De beoordeling van de kwaliteit gebeurt op basis van toekenning van punten per kwaliteitscriteria in twee luiken: jeugdleden en jeugdopleidingen. Op deze wijze krijgen alle clubs de kans beloond te worden voor hun geleverde inspanningen inzake hun jeugdwerking met subsidies.

Naast de subsidiëring kan een club dus ook een kwaliteitslabel van de VVG ontvangen. Er bestaan twee labels, namelijk het Birdie-label en het Eagle-label. Het Birdie-label bekroont een kindvriendelijke club met een kwaliteitsvolle, recreatieve jeugdwerking. Het Eagle-label is een erkenning voor de topjeugdclub met een kwaliteitsvolle, competitieve werking.

Het behalen van dit Birdie-label sterkt ons in onze werking en motiveert ons om deze verder uit te bouwen zodat zowel de recreatieve junior als de meer competitief gerichte junior zich thuis- en gesteund voelt in Koksijde Golf ter Hille.

Share
/