Printvriendelijke versie

Onnodige schade voorkomen

 

Spelers behoren schade aan de baan te voorkomen door geen plaggen

uit te slaan met een proefswing of door de kop van de stok in de

grond te slaan, of dat nu uit woede of om andere redenen gebeurt.

 

Spelers behoren ervoor te zorgen dat de green niet wordt beschadigd

als zij de vlaggenstok neerleggen.

 

Om schade aan de hole te vermijden, behoren de spelers en hun

caddies niet te dicht bij de hole te gaan staan en voorzichtig te werk te

gaan als zij de vlaggenstok hanteren of de bal uit de hole halen.

 

De bal behoort niet met de kop van de putter uit de hole gehaald te worden.

 

Spelers behoren op de green niet op hun putter te leunen, zeker niet

als ze de bal uit de hole halen.

 

De vlaggenstok behoort zorgvuldig in de hole te worden teruggezet

voordat de spelers de green verlaten.

 

Plaatselijke aanwijzingen voor het rijden met golfkarren behoren strikt

te worden opgevolgd.

Share
/