Scorekaarten/wedstrijden

Na het behalen van het GVB krijgt de speler hcp 45 en mag hij/zij deelnemen aan de wedstrijden over 9 holes voor Rabbits. Bij het aantal punten dat de speler haalt over 9 holes worden 18 punten bijgeteld. Hiermee wordt een score bekomen van :

 • precies 36 punten Stableford: de handicap blijft ongewijzigd
 • minder dan 36 punten Stableford: de handicap blijft ongewijzigd
 • meer dan 36 punten Stableford: de handicap wordt naar beneden aangepast met het aantal punten boven de 36 vermenigvuldigd met 1,0 <> de handicap zal echter maximaal tot op 37.0 kunnen zakken.

Enkele voorbeelden:

 1. Een speler met hcp 45.0 haalt 21 punten over 9 holes > +18 punten = 39 punten. De hcp zal aangepast worden naar 42.0 (39-36=3)
 2. Een speler met hcp 40.0 haalt 24 punten over 9 holes > +18 punten = 42 punten. De hcp zal aangepast worden naar 37.0 (hij heeft wel 6 punten meer dan 36 en zou volgens de berekening aangepast moeten worden naar 34.0, maar hij/zij kan slechts tot hcp 37 zakken)

Van het ogenblik dat de speler hcp 37 heeft kan hij naar hcp 36 zakken door drie keer 36 punten Stableford te halen in een Rabbitswedstrijd.


Theoretische proef

Alvorens definitief hcp 36 te verwerven dient de speler nog een tweede korte theoretische proef af te leggen. Deze proef zal bestaan uit een aantal vragen over de belangrijkste aspecten van de etiquette- en golfregels. Na de proef zal een lid van de Sportieve Commissie de antwoorden bespreken met de kandidaat en oordelen of zijn/haar kennis van de theorie voldoende is om definitief hcp 36 te verkrijgen.

Deze proef is VERPLICHT en moet binnen de drie maanden na het behalen van de derde kaart van +36 Stableford punten afgelegd worden. Indien de speler deze proef niet binnen de drie maanden aflegt :

 • Zal hij niet meer mogen deelnemen aan clubwedstrijden
 • Zal hij geen toegang meer krijgen tot de Langeleedcourse

Eerste geplande examens: (inschrijven via i-Golf of via het secretariaat):

 • Woensdag 19/02/2020 om 18u30
 • Vrijdag 24/04/2020 om 18u30
 • Zaterdag 27/06/2020 om 09u00
 • Vrijdag 28/08/2020 om 18u30
 • Dinsdag 27/10/2020 om 18u30
 • Vrijdag 18/12/2020 om 18u30