Het GVB is zowat het rijbewijs op de golfbaan. 

Door het afleggen van enkele proeven, bewijst de speler dat hij of zij de regels kent en het spel op een baan kan spelen met respect voor terrein en medespelers. Zo kan de golfsport overal ter wereld op dezelfde manier en met eerbied voor zijn tradities en gebruiken beoefend worden. Na het behalen van het GVB wordt ook een starthandicap (hcp 45) toegekend aan de speler. Het GVB kan behaald worden mits het afleggen van een theoretisch examen en een praktijkproef. Het organiseren van de testen is de verantwoordelijkheid van de captain. Hij kan deze taak delegeren, maar is uiteindelijke de eindverantwoordelijke.

Theorie examen

Wie mag de Theorie proef afleggen?

Elke speler die minstens 50% van het starterspakket afgewerkt heeft en zich voldoende voorbereidt door studie van de regels

Een speler die geen starterspakket genomen heeft mag aan het theorie examen deelnemen mits hij voorafgaand op de club enkele lessen heeft gevolgd.

Het theoretisch examen zelf

Wat? Het theorie examen wordt georganiseerd door het “Regels  en Handicap Comité” van de club. Het betreft een gesloten boek examen van 30 minuten dat voorafgegaan wordt door 2 uur theorieles. Er worden 25 vragen gesteld over de belangrijkste golfregels en etiquette. Om te slagen moet een score van minstens 20 punten behaald worden.

Meer info over de golfregels vind je hier (klik)!

Hoe? In groepen van maximum 20 deelnemers

Wanneer en Waar? Een vijftal keer per jaar wordt een theorie examen avond georganiseerd. De frequentie wordt aangepast in functie van het aantal inschrijvingen. Data en locatie worden op de kalender van i-Golf bekend gemaakt. Inschrijven kan dus via i-Golf of via het secretariaat. Eerste geplande examens:

 • vrijdag 23/04/2021

Wat kost het? De theorieles en examen zijn gratis voor starters en abonnees van Koksijde Golf ter Hille.


Praktijkproef

Wie mag de praktijkproef afleggen?

 • De speler heeft het starterspakket volledig afgewerkt.
 • De speler beheerst de basistechniek van de golfswing.
 • Als man sla je minstens 90 meter ver. Als vrouw minstens 75 meter.
 • De speler is geslaagd voor de theoretische proef.

De praktijkproef zelf

 • Wat ? De speler bewijst zijn golfvaardigheid aan de Golfpro tijdens het spelen van 9 holes.
 • Hoe? Door het reserveren van een teetime en een pro als examinator via het secretariaat.
 • Waar?  Hazebeekcourse Koksijde Golf ter Hille

Wat wordt getest?  De Pro test of de speler “klaar” is om toegang te krijgen tot de golfbaan. De behaalde score tijdens de ronde is hierbij van ondergeschikt belang. Wel moet de speler aantonen :

 • Dat hij voldoende speelvaardig is zodat hij de 9 holes in 2 uur kan spelen
 • Dat hij de voornaamste golfregels kent
 • Dat hij de regels van de etiquette kent en (vooral) naleeft.
 • De speler die geslaagd is bekomt een attest van terreinvaardigheid.

Conclusie

De speler die geslaagd is in de praktijkproef én in de theorieproef verkrijgt het GVB. Tegelijk verkrijgt de speler hiermee zijn beginhandicap van 45.

Indien de speler upgrade naar het Hazebeekcourse abonnement verkrijgt hij onbeperkt toegang tot de 9 holes course. Indien de speler kiest om het Driving Range abonnement te nemen, heeft hij onbeperkt toegang tot de 9 holes course mits betaling van een greenfee. Door het spelen van wedstrijden kan hij zijn handicap verbeteren.

Bij het behalen van een handicap van 36 moet de speler een nieuwe theoretisch examen afleggen over de totaliteit van de regels.