Trackman Range

Sportieve Visie

De Sportieve Visie sluit heel nauw aan bij de Maatschappelijke Visie die aan de grondslag ligt van de oprichting van Koksijde Golf Ter Hille.

“Koksijde Golf Ter Hille heeft als Visie om dé Referentie te worden in het Belgische/Vlaamse golflandschap”

Wat bedoelen we hiermee?

  • KGTH zal een heel mooie inland links baan van top kwaliteit zijn waar iedereen graag wil komen spelen. Een baan waarover gesproken wordt!
  • KGTH zal een heel open en gastvrije club zijn waar iedereen heel welkom is. Een club met een open karakter, met respect voor de waarden die eigen zijn aan de golfsport.
  • KGTH onderscheidt zich door een uitmuntende, dynamische sportieve werking met competitief succes. Hierbij heeft de Club oog voor zowel de competitieve speler als voor de recreatieve speler. De club bouwt, met inzet van een geëngageerd team van Captains, een attractief Sportief Programma uit voor haar verschillende secties (Men, Ladies, Junioren, Senioren, Rabbits, Young Adults)
  • KGTH zet in op jeugd. KGTH moet binnen de 5 jaar jonge talenten tellen in de Vlaamse/Nationale selecties. Hiertoe is een prima jeugdwerking vereist binnen de club, met professionele omkadering van onze Pro’s (lessen, stages,... ) en medische begeleiders. Hierbij wordt aansluiting gemaakt bij de Golf Vlaanderen jeugdwerking. De jeugd in de scholen van de omliggende steden wordt aangesproken en gemotiveerd om via initiaties de golfsport te leren kennen.
  • KGTH groeit voor de Gemeente Koksijde uit tot een ware toeristische trekpleister voor een golfpubliek van binnen- en buitenland die hiermee onze gemeente en haar troeven zullen leren ontdekken.