Trackman Range

Op 1 mei wordt bij ons in Koksijde Golf ter Hille de 2e manche van de Capa4You G-golf Trofee gespeeld.

Deze wedstrijd kadert in een reeks van 9 waarbij een nieuwe inclusieve wedstrijdformule wordt toegepast. Op die manier kan een breed publiek kennismaken met G-golf en kunnen de clubs deze formule oppikken en in de toekomst toepassen in meerdere wedstrijden. Een initiatief van Golf Vlaanderen in nauwe samenwerking met partner en organisator Capa4You en de deelnemende clubs.

“Er wordt gespeeld in een inclusieve formule, dat wil zeggen dat spelers met een beperking en valide spelers samen in de flight golfen. Een enorme verrijking die ik iedereen wil aanbevelen. Het samenzijn bevordert de sociale integratie en draagt op positieve wijze bij aan de levenskwaliteit.” Patrick Heyndrickx (Capa4You).

Met het oog op het Europees Kampioenschap, dat hier in juni plaatsvindt, is deze wedstrijddag tevens het uitgelezen moment voor de spelers van de Belgische ploeg om het parcours te verkennen en competitieritme op te doen.

Met de realisatie van de Capa4You G-golf Trofee en het ontvangen van een Europees Kampioenschap worden grote, nieuwe stappen gezet binnen G-golf (of Paragolf) in Vlaanderen en België.

Reeds verscheidene jaren wordt er vanuit Golf Vlaanderen ingezet op G-golf, een belangrijk onderdeel bij het vervullen van haar maatschappelijk rol: van initiaties bij revalidatiecentra tot het organiseren van trainingen voor verschillende doelgroepen (dove en slechthorende spelers, spelers met een fysieke beperking, spelers met autisme en/of een mentale beperking). Nu komt daar een belangrijk sportief aspect bij, een mogelijkheid voor de spelers om op topniveau te presteren.

“We blijven inzetten op promotie van G-golf en het aantrekken van nieuwe spelers, maar willen ook een uitdaging bieden aan de betere, ervaren spelers. De komst van het EK is de ideale gelegenheid om hun wedstrijdambities waar te maken. Samen met de collega’s van de Belgische en Waalse federaties zetten we alles op alles om 2 sterke teams te kunnen afvaardigen. We nodigen alvast iedereen uit om in Koksijde te komen supporteren!” Marc Verneirt (Secretaris-Generaal Golf Vlaanderen)

IMG_0016