Trackman Range

Placing vanaf 15/10 tot en met 15/05 tenzij anders bepaald door de sportieve commissie van de wedstrijd of dag.

Placing is een term die gebruikt wordt in golf om aan te geven dat de speler zijn bal mag verplaatsen binnen een bepaalde afstand of zone, zonder strafslag. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de baan in slechte staat is of als er winterregels gelden. Placing wordt ook wel "preferred lies" genoemd.

Placing is niet hetzelfde als droppen, waarbij de speler zijn bal moet loslaten vanaf kniehoogte op een bepaalde plaats, meestal met een strafslag. Droppen wordt toegepast als de bal in een hindernis, out of bounds, of in een onspeelbare positie ligt.

De regels voor placing kunnen verschillen per baan of wedstrijd, maar meestal geldt dat de speler zijn bal mag verplaatsen binnen een scorekaartlengte of 15 centimeter van de oorspronkelijke ligging, niet dichter bij de hole. De speler moet eerst zijn bal markeren voordat hij hem verplaatst. De bal mag alleen verplaatst worden op het kort gemaaide deel van de baan, dus niet in de rough, bunker of green.