Trackman Range

Door de toename van drogere periodes is het noodzakelijk uit te kijken naar een duurzame oplossing om de lage vijverstanden van Koksijde Golf ter Hille aan te vullen. Daarom wordt deze zomer in samenwerking met de IWVA een persleiding gelegd vanuit het station Torreele, gelegen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen. Dankzij dit samenwerkingsproject zal een kwalitatieve wateraanvoer mogelijk zijn.

Beregening Koksijde Golf ter Hille

In deze periode van extreme droogte is het ook op Koksijde Golf ter Hille alle hens aan dek.

Het gras, dat op zeer korte hoogte gemaaid wordt, moet over voldoende water beschikken om te kunnen overleven. Dit gebeurt ofwel op natuurlijke wijze via regen, ofwel gestuurd via beregening.

Koksijde Golf ter Hille bestaat uit 10 ha waterpartijen verdeeld over 27 vijvers. Samen kunnen ze ongeveer 90.000 m³ water bufferen. Daarnaast wordt er door een performant drainagesysteem maximaal gebruikgemaakt van het hemelwater dat op het terrein valt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de waterhuishouding quasi volledig onafhankelijk kan worden beheerd.

De beregening wordt gevoed vanuit de vijvers waarvan de bodem is bekleed met een kunststoffolie en zijn dus volledig afgescheiden van het grondwater. Er wordt geen grondwater opgepompt en dat omdat het grondwater een andere samenstelling heeft en te zout is, maar vooral ook om de ondergrond niet uit te drogen.

Duurzame oplossing

In periodes van grote droogte en mede door verdamping is de buffervoorraad van de vijvers te beperkt en komt het beregeningsprogramma voor essentiële delen van het golfterrein, zoals greens en tees in gevaar. Vandaar de beslissing om deze zomer samen te werken met de IWVA en een persleiding te voorzien vanuit het station Torreele, gelegen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen.

Het project bestaat eruit dat gezuiverd rioolwater gebruikt wordt om te beregenen. De meerwaarde van dit project is dat je een aanvoer krijgt van water van goede kwaliteit en op lange termijn.

Het geleverde water is een mix van 2 derde RO (reversed osmosis= omgekeerde osmose) water en 1 derde MF (microfiltratie) filtraat. Hiermee wordt de continue kwaliteit van het golfterrein gegarandeerd en dit op een duurzame en ecologische wijze.

Werken 

De werken hiervoor zijn intussen gestart. Via een aan te leggen persleiding (+/- 2,5 km) tot aan het pompstation van Koksijde Golf ter Hille kan het water dan ingebracht worden in het systeem.

Let wel, de aanvoer is beperkt tot enkele maanden en dus ook niet in de zomermaanden. Het is de bedoeling een buffer op te bouwen om de droge periodes te kunnen overbruggen.

De persleiding komt via de Toekomstlaan en loopt via LC 4 naar het pompstation. Deze leiding worden voor een stuk met gestuurde boringen aangelegd, zodat er geen sleuven gegraven moeten worden.

Dit project zou vermoedelijk gerealiseerd worden tegen eind september 2020.

Dezelfde leiding kan ook gebruikt worden door de groendienst van de gemeente Koksijde. Zo heeft de dienst tijdens de zomer voldoende watervoorziening voor de beregening van de bloemperken en bloemen.

De werken worden uitgevoerd door en in opdracht van Lokaal Bestuur Koksijde en door de firma Desot, studiebureau Sweco in samenwerking met de technische dienst van de gemeente Koksijde en de IWVA. Deze investering beloopt op 683.576 euro incl. BTW.

Info: Deramoudt Jan, directeur, Koksijde Golf ter Hille - T. 058 53 34 10  - jan.deramoudt@koksijde.be