Trackman Range

Begin mei start Philippe Deschodt in Koksijde Golf ter Hille als caddymaster.

De caddiemaster staat in voor het vlotte verloop van de dagelijkse gang van zaken op en rond de baan en functioneert mee als gastheer, gastvrouw met het oog op het realiseren van een aangename en veilige omgeving en een kwaliteitsvolle golfinrichting. 

Philippe zal toezien op vlot gebruik van de terreinen & accommodatie door abonnees, greenfeespelers, lesgevers, leerlingen en onderhoudspersoneel. Hij zal zeker niet functioneren zoals een "traditionele caddymaster", maar veeleer als een "hoofdmarshal". 

Ook zal Philippe toezien op de veiligheid, op elk moment, van iedereen die op het terrein aanwezig is en waar nodig dienen veiligheidsmaatregelen en afspraken te worden opgevolgd.

Philippe zal de gebruikers van onze golfaccommodatie attent maken op hun verantwoordelijkheid i.v.m.

  • veiligheid;
  • om het golfspel voor één ieder zo aangenaam mogelijk te maken;
  • om het speltempo op een correct, afgesproken niveau te brengen of te houden;
  • en om de baan te beschermen tegen onnodige beschadigingen.

Philippe is reeds vele jaren abonnee en zeer vertrouwd met het reilen en zeilen in Koksijde Golf ter Hille. We rekenen op jullie op respect voor Philippe in zijn functie & geef hem zeker een warm welkom!