Trackman Range

De administratieve voorbereidingen en planningen voor de uitbreiding van de golf zijn volop aan de gang. Ook op het terrein is het studiebureau begonnen aan een voorbereidende meetcampagne waar op verschillende plaatsen peilbuizen (12 in totaal) worden uitgezet op drie à vijf meter diepte.

Door de vergelijking van geotechnische en historische kaartgegevens waarop oude slikken en schorren aangeduid waren vinden we op het terrein plaatselijk behoorlijk grote insluitingen van slijk en on-draagkrachtige grond terug. Ook voor deze uitbreiding moet hiermee rekening worden gehouden.

Een tweede doel van de huidige meetcampagne is ook het natuurlijk peil en schommelingen van grondwaterstanden op te kunnen volgen. Bij het opstellen van een bemalingsnota en vergunningsaanvraag zullen we dienen aan te tonen dat we deze schommelingen niet verstoren of milderende maatregelen nemen.