Trackman Range

Heel wat abonnees van Koksijde Golf ter Hille hebben meer dan een oppervlakkige interesse voor de spontane natuurontwikkeling van het golfterrein. Na enkele geslaagde birdwatchings werd met dit  insectenhotel een volgende natuur-educatieve stap gezet. Dit reuzeninsectenhotel vormt een eye-catcher en inspiratiebron om zowel abonnees als niet-abonnees te overtuigen om hun tuin natuurvriendelijker in te richten en een insectenhotel op te hangen. Via Google afbeeldingen kun je alvast heel wat inspiratie en motivatie opdoen om er eventueel zelf eentje te bouwen. 

Een speciale dank aan Voorzitter en Burgemeester Marc Vanden Bussche, Jan Deramoudt (Directeur Golf ter Hille) en Bart Hubrecht (Technische dienst Koksijde) die dit initiatief mogelijk maakten. 

WANNEER PLAATS  JE BEST EEN INSECTENHOTEL ?

Je kunt het hele jaar insectenhotels plaatsen op een zonnig plekje in je tuin, maar de beste periode is van september tot december. Dan is er kans dat de eerste soorten zich komen vestigen in februari, als het voldoende warm weer is. Anders begint het lentefeest zeker in maart, en kan het doorgaan tot oktober-november. Als je de hotels pas in januari plaatst zijn ze nog te vers en komen er pas na een aantal maanden of zelfs na een jaar bijen in wonen.

MOET JE SCHRIK HEBBEN VAN  SOLITAIRE BIJEN?

Alleen-levende of solitaire bijen steken in principe niet, tenzij ze in acuut levensgevaar zijn. Bovendien is hun angel meestal zo zwak dat je hem nauwelijks voelt. Daar hoef je dus geen schrik van te hebben.

Dat het niet goed gaat met onze sociale, gekweekte bijen is al langer geweten. Maar met de 315 solitaire bijensoorten in ons land gaat het evenmin goed. Gelukkig kunnen we daar zelf iets aan doen en dat is niet eens zo moeilijk. Je kunt nestgelegenheid creëren door de plaatsing van een insectenhotel.

DRAAGT GOLF TER HILLE BIJ TOT MEER BIODIVERSITEIT?

Omdat er steeds minder bloemen in ons landschap groeien, is het belangrijk om wilde planten die bijen en andere insecten lokken, op Golf ter Hille kansen te geven. We zien jaarlijks de biodiversiteit op Golf ter Hille toenemen. Het aantal vogels, zoogdieren, bloemen, mossen, libellen, e. a. zal nog  jaarlijks toenemen omdat de bomen- en struikengordel aan de rand van het golfterrein jaarlijks aandikt. Heel wat aangeplante inheemse bomen en struiken lokken via hun bloesems heel wat insecten en hun bessen lokken in de herfst heel wat vogels. De greenkeepers hebben bovendien ook steeds meer aandacht voor de biodiversiteit en de natuur in het algemeen op Golf ter Hille. Natuurpunt geeft hierbij graag advies.

WELKE MAATREGELEN ONDERNEEM JE TEGEN “VIJANDEN” VAN EEN INSECTENHOTEL?

Gaandeweg komen er “ vijanden”  of  predatoren  opduiken waaronder  mezen en bonte spechten. Op een afstand van enkele centimeters van de invliegopeningen voor de bijen kun je een gaas met raten plaatsen van een tweetal centimeter diameter. De insecten  kunnen er door maar de vogels niet.

WIE ZIJN DE BEWONERS VAN EEN INSECTENHOTEL?

KEVERS & VLIEGEN

De gaasvliegen gebruiken het insectenhotel gedurende het gehele jaar als veilig onderkomen. Andere bewoners uit de groep kevers en vliegen zijn bijvoorbeeld lieveheersbeestjes, die vooral ’s nachts en in de winter in het insectenhotel verblijven. In uw tuin zijn gaasvliegen de natuurlijke vijand voor luizen, terwijl lieveheersbeestjes niet alleen op bladluizen, maar ook op spintmijten jagen. Deze gasten zijn vast en zeker meer dan welkom.

MIEREN & KEVERS

Sommige mieren, vliegen en kevers hebben voorkeur voor los materiaal zoals dennenappels. Ze voelen zich hier zozeer op hun gemak dat ze hier zelfs overwinteren. De gaasvliegen kiezen deze kamer gedurende het hele jaar als verblijfplaats. In uw tuin zijn de gaasvliegen die ook tot deze groep behoren, de natuurlijke vijand van de luizen.

WESPEN & SOLITAIRE BIJEN

Sommige wespen en bijen vinden een ideale broedplaats in de boorgaten van 4 en 7 mm. De insecten leggen hun eieren in de gaten en vervolgens sluiten ze de gaten met een soort secreet. In de lente komen de larven uit en breken de weg vrij naar buiten, een nieuw leven. In uw tuin vormen deze insecten een belangrijke schakel bij de bestuiving van de planten. Het is mooi om de levenscyclus van de insecten in het insectenhotel te observeren.

METSELBIJEN

Solitaire bijen nestelen ook wel in nestelstenen en in de kieren van bakstenen. Als extra steuntje in de rug voor deze bijen, kunt u ook een paar stukken holle bamboe of riet in de gaten stoppen. Dat maakt het insectenhotel nog aantrekkelijker om te broeden of te overwinteren.

SOLITAIRE BIJEN

Veel solitaire bijen zien de grote en kleine boorgaten van 4, 6 en 8 mm als een ideale broedplaats. Ze gebruiken het insectenhotel als broedplaats, maar ook om te overwinteren. In uw tuin leven ze van de nectar en het stuifmeel en zijn een belangrijke schakel bij de bestuiving van sierplanten en voedingsgewassen. De insecten leggen hun eieren in de gaten en vervolgens sluiten ze de gaten met een mengsel van leem en secreet. In de lente komen de larven uit en breken de weg vrij naar buiten, een nieuw leven.

WESPEN

Deze suite wordt bijzonder graag door ongevaarlijke wespen bewoond. Zij graven in de holle rietstengels om daar hun eieren te leggen. In de lente wordt het nageslacht bij voorkeur met bladluizen gevoed. In uw tuin bestuiven deze wespen de planten terwijl ze op zoek zijn naar voedsel en daarom zijn ze graag geziene gasten.

LIEVEHEERSBEESTJES

Deze insecten hebben met betrekking tot hun broedplaats een voorkeur voor dicht materiaal zoals pijnboomschors. ’s Nachts en in de winter rusten ze graag in deze kamer uit. In uw tuin zijn zij de natuurlijke vijanden van bladluizen en spintmijt.

VLINDERS

Vlinders bewonen deze kamer graag bij slecht weer en in de winter. Sommige soorten zoals citroenvlinders, dagpauwogen, distelvlinders of kolibrievlinders verschuilen zich graag in holle ruimtes zoals deze en vinden hier een goede rustplek.

WAAR PLAATS JE BEST EEN  INSECTENHOTEL?

De ideale plaats voor een insectenhotel is zonnig, uit de wind en beschut tegen de regen, met de open kant naar het zuiden. Het insectenhotel moet minstens 50 cm boven de grond hangen. Het insectenhotel kan op een balkon, een terras of in de tuin worden opgehangen. Een aandachtspunt is de degelijke bevestiging van het insectenhotel. Het hotel moet ook in de winter buiten op zijn eigen plek kunnen blijven hangen zodat de insecten niet onnatuurlijk vroeg uitkomen en sterven.

HOE MOET JE EEN INSECTENHOTEL ONDERHOUDEN?

Eigenlijk is reinigen overbodig. Hout krijgt na verloop van tijd een mooie zilvergrijze patina. Mocht u dat niet willen, kunt u het insectenhotel hooguit met pure bijenwas of zuivere olijf- of zonnebloemolie inwrijven. De geur van deze stoffen is natuurlijk en voor de insecten vertrouwd. Indien de gaten van het insectenhotel door de insecten zijn gebruikt, kunnen deze ook beter met rust worden gelaten. Bij sommige soorten duurt het wel bijna een jaar totdat de larven uitkomen, en door het schoonmaken zou het proces worden verstoord. Bovendien regelen de bijen en wespen het opruimen van de boorgangen gewoon zelf.

SPINNEN leven van insecten. Omdat zij in de buurt van een insectenhotel makkelijk aan hun kostje kunnen komen, bouwen vooral kruisspinnen graag hun spinnenweb precies in de aanvliegroute van het insectenhotel. Daarom worden sommige wespen en bijen al op hun eerste vlucht gevangen in het web van een hongerige spin. Het onderhoud van een insectenhotel beperkt zich dan ook hoofdzakelijk tot het regelmatig verwijderen van spinnenwebben in de buurt van het hotel.

MOET JE HET  MATERIAAL IN HET INSECTENHOTEL VERVANGEN?

Over het algemeen hoeft het materiaal in het insectenhotel niet te worden vervangen. Echter kan het gebeuren dat door de invloed van weer en wind of het toedoen van vogels of andere dieren de dennenappels, het stro of het riet zijn verdwenen. Dat materiaal kunt u vanzelfsprekend in de lente weer aanvullen. Daarbij is het van belang dat het nieuwe materiaal weer goed vast zit. Indien gewenst, kunt u nog wat jonge stengels of stelen toevoegen omdat sommige bijen en graafwespen voorkeur hebben voor deze dichte stengels waar zij zelf een gat in kunnen boren voor hun nest. Bijzonder geschikt zijn hiervoor dorre takjes of stelen van speerdistels, kaardebol, vlierbes of klis.