Trackman Range

De voetbal-en golfterreinen kampen met overlast, veroorzaakt door engerlingen en emelten. Die kleine dieren richten behoorlijk wat schade aan. Koksijde Golf ter Hille bestrijdt dit probleem door twee spreeuwenkasten te plaatsen.

Een engerling is de larve van een kever (o.a. de meikever, junikever, rozenkever,). Engerlingen vreten aan de ondergrondse delen van de grasplant. Emelten zijn larven van een langpootmug en voeden zich met het groen van het gras. Niet alleen deze larven richten schade aan, ook kraaien en andere vogels ploegen het sportveld om, want engerlingen en emelten zijn lekkere hapjes.

Door spreeuwen te laten nestelen in een omgeving met engerlingen en emelten, wordt voorkomen dat er schade aan de grasmat ontstaat. Spreeuwen voeden zich met emelten en engerlingen en die larven dienen vooral als voedsel voor jonge spreeuwen in het nest. Bijkomend voordeel is dat spreeuwen vroeger in het jaar broeden dan kraaien en roeken. De spreeuwen zijn in staat om met hun fijne snavel de larve uit de eigen gang te trekken. Roeken en zwarte kraaien daarentegen maken met hun sterke snavel een groter gat en beschadigen daarmee het sportveld. Soms worden meters graszoden omgewoeld. De spreeuwen zuiveren het sportveld van engerlingen en emelten voordat roeken dat doen. 

Deze methode wordt al een aantal jaren succesvol toegepast in Nederland. Koksijde Golf ter Hille voorkomt zo op een ecologische manier de overlast. 

Nog een leuke weetje: op het Golfpad staat nu een ooievaarspaal. Enkele ooievaars foerageren in de buurt van het golfterrein en vlakbij werd zelfs een broedend koppel ontdekt. 

Koksijde golf ter Hille is voor veel vogels een aantrekkelijk rust-en broedgebied geworden en tijdens de vogeltrek in de lente en de herfst passeren er duizenden trekvogels. 

Het Autonoom gemeentebedrijf wil op een ecologische manier verder het golfterrein verder ontwikkelen. 

We starten binnenkort een project op rond de oeverzwaluwen en op het terrein werden enkele nesten voor scholeksters geplaatst 

Meer info: Jan Deramoudt, directeur Koksijde Golf ter Hille, tel. 058 53 34 10 - jan.deramoudt@koksijde.be.