Trackman Range

Beste natuurliefhebbers,

Zie onderstaand de foto van onze broedende niet-agressieve knobbelzwaan in de rustige vijver tussen hole 13/14/15. De foto werd genomen met een telelens op 20 meter afstand. Dus niet met een gsm naar toe gaan.

Gisteren zag ik ook de eerste piepkuikens van wilde eenden op hole 7. Er broeden ook dodaars en futen in de rietkragen en de regenwulpen zijn intussen ook aan het toekomen. De nestkast aan de loods is ook bezet door torenvalken !

Er zijn nog heel wat kuifeenden aanwezig maar deze eenden wachten wat langer om te broeden in functie van hun lievelingsvoedsel.

Cetti's zangers, kleine karekieten en rietgorzen zijn ook toegekomen en zullen zeker broeden in de rietkragen.

Heel wat nieuw leven dus in Koksijde Golf ter Hille

Pierre Tavernier, golfer, natuurgids, birdwatcher, lid van Natuurpunt en de natuurwerkgroep de Kerkuil.