Trackman Range

In maart 2015 ondertekenden we de Panathlon-verklaring.  Het gaat hier om een Charter over de Rechten van het Kind in de Sport.

Alle kinderen hebben het recht:

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Binnen onze werking stellen we dan ook alles in het werk om er voor te zorgen dat deze rechten ALTIJD gerespecteerd worden.