Trackman Range

Wat is een EDS (Extra Day Score)?

Een Stableford Qualifying score over 9 holes (Hazebeekcourse) of 18 holes (Langeleedcourse) buiten competitie, gespeeld onder handicap condities*, die in aanmerking komt voor een handicap aanpassing. 

De Extra Day Score wordt immers mee opgenomen in je resultatenhistoriek en heeft een invloed op jouw WHS Handicap.

Hiervoor werden zelfs door de Federatie enkele beperkingen opgeheven.

Alle Handicap Categorieën (m.a.w. van Hcp 0 tot Hcp 45) komen in aanmerking om EDS kaarten te spelen (dus ook de Rabbits).

 
Hoe ga ik tewerk om een EDS-kaart te spelen?

Koksijde Golf ter Hille maakt gebruik van de App die door Golf Vlaanderen ontwikkeld werd en zal dus EDS-kaarten digitaal verwerken.

Reservaties en registratie gebeurt via I-Golf ‘Reserveer een Tee’. Bij inschrijving krijg je automatisch de optie om, indien gewenst, een EDS-kaart te spelen. Wanneer je hierop ‘ja’ antwoordt, dan word je doorverwezen naar de EDS-App die de verdere verwerking van de EDS-kaart regelt. Je zal op dat ogenblik onder meer al moeten ingeven wie jouw marker zal zijn. Onderaan deze pagina vind je een heel duidelijk instructiefilmpje.

 
Principes en Voorwaarden van de Digitale Extra Day Score

Wanneer kan ik een digitale EDS-kaart spelen?
Je kiest zelf de dag en het tijdstip wanneer je jouw EDS-kaart wenst te spelen. Je hoeft dit enkel bij online reservering van je teetime aan te geven.

Aantal EDS-kaarten
Er geldt momenteel geen beperking qua aantal toegelaten EDS-kaarten.

Handicap marker maximum 28 (gewijzigd dd 15/06/2023)

Binnen Route 36 mag je, één maal gezakt onder WHS index 36, niet verder zakken door het spelen van EDS-kaarten zolang je nog geen baanproef hebt afgelegd. Meer info vind je hier.

Banen
EDS kan enkel op Belgische banen gespeeld worden. De baancondities moeten qualifying* zijn. Een EDS-kaart kan gespeeld worden op een rondje van 18 holes (Langeleedcourse) of op een rondje van 9 holes (Hazebeekcourse).

Spelformule
De ronde moet gespeeld worden in overeenstemming met de Golfregels van de R&A.
De spelformule moet Single Stableford of Strokeplay zijn (en mag niet gespeeld worden in combinatie met een andere spelformule bvb 4BBB). Het spreekt vanzelf dat elke hole moet uitgespeeld worden (tenzij niet meer in Stableford kan gescoord worden op de hole) m.a.w.: geen ‘donnés‘

Tees
Hier gelden dezelfde afspraken als voor gewone wedstrijden. 

Wanneer de EDS-kaart op een andere (Belgische) baan wordt gespeeld, kan de speler zelf zijn Teebox kiezen indien de ontvangende club dit toelaat.

Digitale verwerking en registratie van de Score
De spelers vullen hun EDS-kaart in, tijdens of na spelen van hun ronde. Na afloop bevestigen zowel de EDS-speler als marker de EDS-scorekaart.  De score wordt automatisch gecentraliseerd in de Federale database en de HCP wordt automatisch aangepast.

Fairplay en Integriteit
Het EDS-systeem heeft als doel om de HCP van de speler beter te laten aansluiten bij het werkelijke spelniveau, zodat de speler meer kan genieten van zijn favoriete sport. Niet iedereen kan zich vrij maken om tijdens het weekend Clubwedstrijden te spelen, waardoor deze spelers heel lang vast zitten aan hun historische HCP. EDS-kaarten bieden dus de mogelijkheid om ook tijdens vrije rondjes aan je HCP te werken.

Ook bij het spelen van EDS-kaarten gelden dezelfde waarden van de ‘Spirit of Golf’ met name ‘Sportsmanship en Integrity’. Het spelen van EDS-kaarten is m.a.w. geen vrijgeleide om zonder schroom valse scores in te dienen (zowel goede als slechte scores). De Sportieve Commissie rekent op de sportiviteit en de integriteit van haar spelers om het EDS-systeem op een correcte manier toe te passen.

De HCP-Commissie houdt een oogje in het zeil teneinde abnormale bewegingen in HCP op te sporen. Deze commissie heeft de bevoegdheid om in te grijpen bij eventueel misbruik. 

*Handicap condities

Het golfterrein moet een officieel gemeten terrein zijn. De totale lengte van waar de teemarkers gepositioneerd zijn tijdens het spelen van de ronde mag niet meer dan 100 m afwijken van de gemeten lengte van de 18 holes. De teemarker mag op iedere van de 18 holes niet meer dan 10 m afwijken van het gemeten afstandspunt voor de betreffende afslagkleur. De ronde moet gespeeld worden in overeenstemming met de Golfregels van de R&A. De scorekaart moet ingevuld en ondertekend zijn door een "Marker".