Trackman Range

ROUTE 36

Route 36 is jouw persoonlijke trajectbegeleiding om spelenderwijze handicap 45 en later 36  te behalen. Via de BE Golf - app (klik hier) van Golf Vlaanderen kan je jouw vooruitgang volgen. Bij dit traject horen 5 badges.

Door het afleggen van enkele proeven, bewijst de speler dat hij of zij de regels kent en het spel op een baan kan spelen met respect voor terrein en medespelers. Zo kan de golfsport overal ter wereld op dezelfde manier en met eerbied voor zijn tradities en gebruiken beoefend worden.  We lichten de verschillende badges binnen het Route 36-traject even toe.


Welkom

Welkom in onze prachtige golfsport. Je abonnement is geregistreerd, je hebt een federaal nummer, je speelt veilig dankzij de golfpolis, je kan je inloggen op de app op je smartphone of tablet... Kortom, je kan starten aan je golf carrière. 

Je starthandicap is 54.

In Koksijde Golf ter Hille zet je je eerste stappen in de golfsport via een starterspakket dat je individueel volgt, of samen met één, twee of maximaal 3 andere personen. Hiervoor vind je meer info en kan je inschrijven via een klik op deze link.

WELCOME

Veel plezier met de verschillende lessen en de verschillende stappen binnen Route 36. In het begin is golf soms moeilijker dan het er uitziet, maar met een beetje doorzettingsvermogen en goed oefenen, haal je zo je handicap 36 en ontdek je al die mooie golfbanen in binnen- en buitenland.

Iedereen kan immers leren golfen... sportief of minder sportief, jong of iets minder jong. Wist je dat onze jongste speler 5 jaar is? En de oudste 90+!


Skills

In de app onder deze badge tref je tips en oefeningen aan om je golfspel te verbeteren. Lange slagen, korte slagen en putten komen aan bod. Bekijk zeker "tips van de pro" over de basistechnieken van het golfspel.

Voor het onder de knie krijgen van deze skills ben je bij onze pro's aan het juiste adres. Je leert van hen de basis en kan dan verder oefenen. Op die manier kan je deze badge autonoom behalen.

Skills nog wat aanscherpen of ineens je richting kwijt? Boek dan een les bij één van onze pro's! 

SKILLS

Theorie

Om de golfsport te kunnen beoefenen, moet je een aantal principes, regels en de "code of conduct" (vroegere etiquette) begrijpen. Via de app kan je jouw regelkennis oefenen, zo kan je alvast je badge tot de helft aanvullen.

Vervolgens doe je de theorie-test in Koksijde Golf ter Hille. Indien je hiervoor slaagt, verkrijg je de volle theoriebadge.

Wie mag de theorie proef afleggen?

Elke speler die minstens 50% van het starterspakket afgewerkt heeft en zich voldoende voorbereidt door studie van de regels.

THEORY

Het theoretisch examen zelf

Wat? Het theorie examen wordt georganiseerd door het “Regels en Handicap Comité” van de club.  Het wordt voorafgegaan door een samenvattende uiteenzetting van de belangrijkste regels. De gezamenlijke duurtijd van de uiteenzetting en het examen bedraagt iets meer dan één uur.  Het betreft een gesloten boek examen waarin 25 vragen worden gesteld over de belangrijkste golfregels en "code of conduct". Om te slagen moet een score van minstens 20 punten behaald worden. 

Meer info over de golfregels vind je hier (klik)!

Hoe? In groepen van maximum 20 deelnemers

Wanneer en Waar? Een vijftal keer per jaar wordt een theorie examen georganiseerd. De frequentie wordt aangepast in functie van het aantal inschrijvingen. Data en locatie worden op de kalender van i-Golf bekend gemaakt. Inschrijven kan dus via i-Golf of via het secretariaat. Eerste geplande examens:

 • donderdag 20 juni 2024 om 19.15 uur
 • vrijdag 23 augustus 2024 om 19.15 uur

Wat kost het? De theorieles en examen zijn gratis voor starters en abonnees van Koksijde Golf ter Hille.


On the course

Snel op het gras en ingroeien in de Hazebeekcourse is een belangrijk element om spelplezier te beleven.

Deze badge krijg je na je praktijkproef. Heb je de "theorie-badge" en de "on the course-badge" dan krijg je handicap 45. Hiermee kan je onbeperkt spelen op de Hazebeekcourse (mits een abonnement).

Wie mag de praktijkproef afleggen?

 • De speler heeft het starterspakket volledig afgewerkt.
 • De speler beheerst de basistechniek van de golfswing.
 • Als man sla je minstens 90 meter ver. Als vrouw minstens 75 meter.
 • De speler is geslaagd voor de theoretische proef.
ON_THE_COURSE

De praktijkproef zelf:

 • Wat ? De speler bewijst zijn golfvaardigheid aan de Golfpro tijdens het spelen van 9 holes.
 • Hoe? Door het reserveren van een teetime en een pro (2 uur les) als examinator via het secretariaat.
 • Waar?  Hazebeekcourse Koksijde Golf ter Hille

Wat wordt getest?  De Pro test of de speler “klaar” is om toegang te krijgen tot de golfbaan. De behaalde score tijdens de ronde is hierbij van ondergeschikt belang. Wel moet de speler aantonen :

 • Dat hij voldoende speelvaardig is zodat hij de 9 holes in 2 uur kan spelen
 • Dat hij de voornaamste golfregels kent
 • Dat hij de regels van de code of conduct aka etiquette kent en (vooral) naleeft.
 • De speler die geslaagd is bekomt de badge "on the course".
 • Samen met de badge "theorie" is dit goed voor toewijzing van hcp-index 45.

Nu ben je dus klaar om van abonnement "Starter" of "Driving Range" een upgrade aan te vragen naar de Hazebeekcourse met onbeperkte toegang tot de 9 holes course. Verkies je om het Driving Range abonnement te nemen, dan krijg je toegang tot de 9 holes course mits betaling van een greenfee. 

Om je handicap te verbeteren (laten zakken) moet je qualifying rounds spelen via wedstrijden bij de Rabbits (minimum 3) en via EDS (extra day scores = een vrije ronde onder begeleiding van een ervaren speler met handicap 28 of lager). Meer over EDS lees je via een klik op deze link.

Voor deelname aan Rabbits-wedstrijden kan je inschrijven via i-Golf.


Handicap 36

Bij goede scores zal jouw handicap zakken. 

Wanneer je onder 36,0 zakt, kan je mits het afleggen van een baanproef en een tweede theoretische proef Hcp36 je abonnement upgraden naar Langeleedcourse. Wanneer je slaagt voor beide proeven krijg je de laatste badge "36" en is je Route 36 beëindigd.

Eén maal je onder 36,0 zakt, mag je geen EDS-kaarten meer spelen om nog verder te zakken, maar moet je éérst je baanproef afleggen.

De baanproef bestaat er in om met hcp 37 (overeenkomstige strokes) minimaal 19 punten te halen over 9 holes op Hazebeekcourse onder begeleiding binnen een wedstrijd (dus je krijgt extra slagen alsof je handicap-index 37). Deze baanproef wordt opgenomen in je WHS historiek, dus telt mee.  Speel je enkele niet-succesvolle kaarten (dus je behaalt geen 19 punten met strokes op hcp 37) en stijg je terug naar 36,0, dan moet je weer eerst zakken via Rabbitswedstrijden (niet via EDS) voor je opnieuw aan je baanproef kan deelnemen. 

Je kan de baanproef pas finaal afleggen indien je drie maal hebt deelgenomen aan een Rabbitswedstrijd. Dus de handicapdaling van 45,0 naar 36,0 kan niet enkel het resultaat zijn van EDS-kaarten.

In afwachting van de theoretische proef mag je je abonnement al upgraden naar Langeleedcourse en gebruik maken van het terrein.

36

Deze tweede en laatste theoretische proef zal bestaan uit een aantal vragen over de belangrijkste aspecten van de etiquette- en golfregels. 

De leerstof is: het regelboekje van Expert Golf "Golfregels Kort Uitgelegd" en verkrijgbaar in het golfsecretariaat. Het examen is "multiple choice" en wordt afgelegd met gesloten boek. De vragen voor zullen vooral gaan over regels, bijvoorbeeld:

 • Mijn bal belandt in een rood strafgebied. Wat zijn mijn opties?
 • Mijn bal belandt in een geel strafgebied. Wat zijn mijn opties?
 • Ik verklaar mijn bal onspeelbaar. Wat zijn mijn opties?
 • Ik word gestoord in mijn "swing pad" door een vast obstakel. Ik heb recht op een vrije drop (drop zonder strafslag). Waar en hoe mag/moet ik mijn bal droppen?

Na de proef zal een lid van de Sportieve Commissie de antwoorden bespreken met de kandidaat en oordelen of zijn/haar kennis van de theorie voldoende is. 

Eerste geplande examens: (inschrijven via i-Golf of via het secretariaat):

 • donderdag 20 juni 2024 om 18.30 uur
 • vrijdag 23 augustus 2024 om 18.30 uur

Proficiat! Route 36 is beëindigd. 

Je kan nu met je handicap 36 je abonnement upgraden naar onze championship Langeleedcourse of je kan opteren om een abonnement voor Hazebeek of Driving Range te behouden en greenfee te betalen wanneer je op Langeleedcourse reserveert.