Trackman Range

In 2000 nam de gemeente Koksijde het initiatief om een nieuw golfterrein in Koksijde aan te leggen. Studies hadden immers aangetoond dat er aan de Westkust behoefte was aan een volwaardige golfbaan. Meer dan veertien jaar later, na het doorlopen van tal van administratieve procedures, werd op 21 juni 2014 Koksijde Golf ter Hille in definitief in gebruik genomen.

Koksijde Golf ter Hille vult een leemte in voor de golfliefhebbers aan de Westkust. Niet alleen onder de bewoners, maar ook onder de toeristen en tweedeverblijvers in Koksijde bevinden zich namelijk heel wat potentiële golfspelers. Tot voor kort was er geen enkel volwaardig golfterrein aanwezig in de regio. Golfspelers moesten dus noodgedwongen uitwijken naar terreinen aan de Oostkust (Royal Ostend Golf Club in De Haan, Wellington Golf in Oostende), verder weg in de Westhoek (Palingbeek Ieper, Ieper Open Golf) of zelfs in Noord-Frankrijk (Golf de Dunkerque in Bergues). 

G0122211 (Large)

Dat het golfterrein in Koksijde aan een reële behoefte voldoet, bewijzen de eerste cijfers van de abonnementen van bij de start. Na de opening van de driving range in september 2012 waren er al een 500-tal abonnees. Met de opening van de Hazebeekcourse (9 holes) waren dat er al zo’n 750. De opening van de Langeleedcourse (18 holes) op 1 mei 2014 bracht opnieuw een boost met zich mee: toen stond de teller van het aantal abonnementen al op 850. Daarnaast dienen zich heel wat kandidaat-golfers aan, die een starterspakket volgen.

Vandaag zijn er meer dan 1.200 abonnees actief in Koksijde Golf ter Hille.

TER HILLE 24sept18 © Pascale Vandewalle _53A9159_web

De golfsport democratiseren

Koksijde Golf ter Hille wil een voortrekkersrol vervullen in het democratiseren van de golfsport en het elitaire karakter ervan doorbreken. Bovendien wil het ook laagdrempelig zijn. Dit uit zich zowel in het bezoekersonthaal als op financieel vlak (abonnementen, greenfees …), maar ook in de organisatie. Als publieke golf heeft Koksijde Golf ter Hille een belangrijke missie, namelijk de golfsport voor iedereen openstellen en steeds weer nieuwe mensen in aanraking laten komen met golf – zowel bewoners, toeristen als medewerkers van bedrijven. Elke laatste zaterdag van de maand (uitgezonderd in juli en augustus) kan men deelnemen aan een gratis initiatie. Ook de organisatie van opendeurdagen moet de sociale drempel laag en de toegankelijkheid hoog houden. Dit gebeurt vanuit een open geest, zowel voor minder kapitaalkrachtige, sociale groepen als voor mensen met een beperking.

Daarnaast is er bijzondere aandacht voor een kind- en gezinsvriendelijke aanpak. In het clubhuis met secretariaat, bar en restaurant staat gastvrijheid voorop. Het clubhuis is bovendien publiek toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-golfspelers en groepen. Via rondleidingen kan men de werking, organisatie en onderhoud van het golfterrein ontdekken.

20200312 initiatie De Ark - 004

Voor jong en oud

De begeleiding en opleiding van de jeugd speelt een grote rol in het democratiseren van de golfsport. De uitbouw van een degelijk jeugdopleidingscentrum is dan ook een van de prioriteiten van Koksijde Golf ter Hille. In het kader van de lessen lichamelijke opvoeding geeft de gemeente Koksijde aan de leerlingen van de 5de en 6de leerjaar van alle lagere scholen een uur gratis golfles met een golfpro. Daarnaast worden er jeugdstages georganiseerd tijdens de schoolvakanties en zijn er jeugdtrainingen op woensdagnamiddag en zaterdag- en zondagvoormiddag.  In het clubhuis zijn er lokalen met audio-didactisch materiaal, waar opleidingen kunnen plaatsvinden, en een junior room waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Koksijde heeft ook een belangrijke groep senioren. Naast golfwedstrijden voor senioren zijn er heel wat nevenactiviteiten, waaronder uitstappen. Het clubhuis biedt de senioren ook mogelijkheden voor andere activiteiten, zoals kaarten en bridgeclub.

2016 - (groot)vaderzoon

Voor personen met een beperking

 

Voor personen met een beperking wil Koksijde Golf ter Hille regelmatig sportmogelijkheden aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden, ongeacht de aard van de handicap, van recreatief tot competitief niveau. Iedereen kan op de golf terecht: personen met een verstandelijke beperking, een auditieve beperking (doven en slechthorenden), visuele beperking (blinden en slechtzienden), motorische (of lichamelijke) of psychische beperking. Drempelverlagende maatregelen maken de golfsport voor hen toegankelijk. In het verleden werd hiervoor al samengewerkt met een revalidatiecentrum uit de streek: het KEI (Koningin Elisabeth Instituut) in Oostduinkerke. Ook in het revalidatieproces is de golfsport relevant. Golfen oefent onder meer het evenwicht, de coördinatie, cognitieve training en verantwoorde belasting.

Zelfs rolstoelgebruikers zijn nu in staat om te golfen. Met de steun van verschillende serviceclubs werd een ‘paragolfer’ aangekocht, zodat zij in rechtopstaande positie kunnen spelen.

 

Organisatie en beheer

 

Koksijde Golf ter Hille wordt beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde, een extern verzelfstandigd agentschap. Hiermee is Koksijde Golf ter Hille naast Golf Puyenbroeck in Wachtebeke een uitzondering in Vlaanderen. Er is geen sprake van een begeleidend vastgoedproject, zoals bij vele andere golfterreinen wel het geval is, waar het vaak dient als financiering voor de golf zelf. Het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde is zelf verantwoordelijk voor de financiering en uitbating van het golfterrein.

Voor de uitbouw van de sportieve werking van de golfclub heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde een sportieve commissie opgericht. Deze staat onder leiding van een Captain, die in zijn taken wordt bijgestaan door een Vice-Captain. Hun voornaamste taak bestaat uit het organiseren van clubwedstrijden in verschillende categorieën: seniors, men, ladies, rabbits, young adults en juniors. Daarnaast organiseert de club ook uitstappen, een fin de saison-feest en andere activiteiten.