Trackman Range
De federatiebijdrage is verplicht

Het bezit van een geldige federatiekaart dekt de burgerlijke aansprakelijkheid in geval van ongevallen die veroorzaakt worden bij het beoefenen van de golfsport. Deze verzekering geldt uiteraard slechts voor zover de elementaire regels van voorzichtigheid worden nageleefd.

Iedereen die golft en bij een club is aangesloten betaalt jaarlijks zijn bijdrage voor een federatiekaart. Deze kaart is vooreerst uw wereldwijde golfpaspoort (en geeft het recht op een Golfvaardigheidsbewijs en/of een handicapregistratie) met daaraan gekoppeld een golfverzekering. Dus om een federatiekaart te verkrijgen dient u aangesloten te zijn in één van de golfclubs, maar dat kan zowel een golfschool zijn als een 9- of 18-holes baan.

Ook als beginner dient u zich te registreren door de aankoop van een stagiairekaart.

Wanneer u start op een club en u bent langer actief dan 1 maand dient uw club minstens een stagiaire-kaart aan te vragen. Onder “stagiaire” verstaan wij elke persoon ingeschreven in één van de stageprogramma’s voor een tijdsduur van langer dan 1 maand. Deze kaart is geldig gedurende 1 jaar en geeft u alle voordelen van een gewone federale kaart behalve dat ze enkel geldig is in uw homeclub.

Uw jaarlijkse bijdrage omvat 2 bedragen waarvan één bestemd voor de Koninklijke Belgische Golf Federatie (K.B.G.F.) en het tweede bestemd is voor Golf Vlaanderen (GV).

Deze vormen de werkingsbudgetten van de 2 Verenigingen.

CONCLUSIE:

De federatiekaart = GVB en/of handicapkaartje met een wereldwijde verzekering.

De federatiekaart is verplicht en moet besteld worden door de homeclub voor alle spelers die abonnee zijn (d.w.z. alle spelers die aangesloten zijn bij een Golf Vlaanderen club dienen een federatiekaart bij GV aan te vragen ook al hebben ze een registratie in een ander land).

Bent u uw federatiekaart verloren? 

Via uw homeclub kan u een duplicaat aanvragen. De administratieve kost voor een duplicaat wordt vastgesteld door de federatie en via uw homeclub aangerekend.

Vanaf 1 oktober van elk jaar geldt een korting van 50% op de federale bijdrage voor “nieuw aangesloten volwassenen”. De andere bijdragen blijven ongewijzigd in de loop van het jaar.